dissabte, 31 de març de 2007

Estem al final de la legislatura i és un bon moment de girar la vista enrere i recordar les coses que en aquests quatre anys s'han portat a terme. Aquestes són les primeres cent que s'ens han ocurregut. Aquí les teniu...

cent coses... a raig !

1- Realització de plans ocupacionals orientats a persones en situació d’atur.
2- Col.laboració amb altres municipis veïns: escola bressol, depuradora, escola dansa, ...
3- Proposta i aprovació de la moció de suport al nou estatut de Catalunya del 30 de setembre.
4- Adquisició de dues finques per realitzar la nova plaça de l’Estatut i conectar la rambla Josep Pla al carrer Major.
5- Creació de la xarxa WIFI "Celrà sense fils".
6- Conveni de col.laboració entre la ciutat de Girona i l’Escola Municipal de Dansa.
7- Col.locació de noves escultures als carrers.
8- Aprovació del reglament de registre municipal d’unions estables de parelles.
9- Noves instal.lacions de Ràdio Celrà (107.7FM).
10- Construcció del carrer dels Àngels al nucli antic.
11- Creació i consolidació del Centre Obert.
12- Confecció d’una ordenança reguladora de l’ocupació dels espais públics per part dels bars i altres establiments comercials.
13- Confecció de la segona fase constructiva del passeig de l’Illa de Salzes.
14- Creació del "Consell Municipal de la gent gran".
15- Creació d’una estació base de l’ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques.
16- Congelació dels índex impositius municipals a aplicar a l’Impost de Bens Immobles (IBI) i a l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE).
17- Remodelació i reconversió de l’antiga seu de la cooperativa i de les escoles velles en centre obert, l’Armari i altres espais socials.
18- Col.laboració en l’edició de llibres i exposicions sobre la história local.
19- Arranjament de la carretera C-66 que passa pel Congost.
20- Realització d’itineraris personalitzats d’inserció laboral als usuaris de la Borsa de Treball.
21- Neteja i condicionament de les fonts del Borni i d’en Bosser.
22- Remodelació de les instal.lacions de les picines municipals, dels serveis i dels seus accessos.
23- Promoció d’activitats d’agermanament amb el municipi nord-català de l’Alenyà.
24- Confecció de nous enjardinaments i rotondes al municipi.
25- Canvi en el plantejament urbanístic de la zona industrial de Palagret.
26- Adquisició de tot l’edifici de l’antic "Nostre Cafè" per a millorar l’accés i els serveis al teatre de l’Ateneu.
27- Suport al manifest "Catalunya amb el Sàhara".
28- Foment de l’esport base.
29- Consens entre la Generalitat i el municipi per la traça de la nova carretera C-66.
30- Construcció de la plaça de la Fàbrica.
31- Participació en la creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Girona.
32- Millora de la seguretat vial al municipi.
33- Assessorament i suport tècnic a emprenedors/es de l’Àrea de Promoció Econòmica.
34- Foment de l’estalvi d’aigua amb la campanya "No en llencis gota".
35- Cesio de 10.500 m2 de terreny d’equipament per a la construcció del segon centre d’educació infantil i primària del municipi.
36- Construcció de dues pistes de tenis.
37- Adhesió de l’Ajuntament de Celrà a la xarxa de custòdia del territori.
38- Millora i creció de nous parcs infantils a la població.
39- Aprovació del pla d’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP).
40- Participació anual a les "Jornades Europees del Patrimoni".
41- Edició trimestral del butlletí informatiu municipal.
42- Ampliació del fons documental de la biblioteca i millora del servei.
43- Actualitazació del Pla de Protecció Civil.
44- Colaboració en la realització de tallers d’orientació laboral a l’Institut d’Educació Secundària ("Projecte Singular").
45- Implantació de la recollida selectiva d’oli de fregir domèstic.
46- Redacció i aprovació del Pla Educatiu d’Entorn de Celrà, Bordils i Flaçà.
47- Creació de l’aula d’informàtica en el centre cultural.
48- Participació en la campanya de prevenció del tabaquisme i l’estudi d’impacte de la llei de prevenció.
49- Adquisició d’una màquina de netejar els carrers.
50- Confecció de l’inventari de camins rurals per facilitar el desenvolupament de la llei que regula l’accés al medi natural.
51- Millores d’accessibilitat i d’acondicionament al CEIP l’Aulet.
52- Aprovació d’un marc regulador de les relacions entre el personal laboral i l’Ajuntament.
53- Creació, difusió i consolidació del viver d’empreses de Celrà.
54- Confecció d’itineraris per donar a conèixer el ric i variat patrimoni natural i cultural del municipi.
55- Conveni amb l’Associació de Viveristes de Girona ("Projecte Arborètum").
56- Millora de la pavimentació del carrer de les Roques, en el marc de millores del nucli antic.
57- Ampliació de la capacitat de l’Escola Bressol Municipal Trapelles.
58- Organització d’accions reivindicatives i de sensibilització en motiu del "Dia Internacional contra la violencia de gènere" i el " Dia Internacional de la dona treballadora".
59- Creció i manteniment de la web municipal "celra.cat".
60- Creació de l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran.
61- Adhesió al primer congrés del món rural a Catalunya.
62- Arranjament dels porxos de la Torre d’Esvern.
63- Creació de l’Escola d’Art del municipi.
64- Realització dels estudis de prevenció de la contaminació acústica i aprovació del mapa de sorolls.
65- Adquisició d’una finca en el carrer Orriols per adequar-la, provisionalment, com a aparcament públic.
66- Construcció i adjudicació dels vint-i-sis habitatges de protecció oficial.
67- Recolzament a les actuacions de l’Associació de Defensa forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà.
68- Construcció de la part principal de la rambla Josep Pla que millora la intersecció entre el nucli antic i l’eixampla del poble.
69- Creació de l’Escola de Pares i Mares i del Centre de Recursos (CRAMP).
70- Proposta i aprovació de la moció pel retorn íntegre dels papers requisats pel franquisme i dipositats a Salamanca.
71- Suport als emprenedors que decidiesen crear la seva pròpia empresa ( "Servei Autoempresa").
72- Arranjament i impermeabilització de les naus de la Fàbrica on està ubicada la biblioteca i l’aula gran de l’Escola de Dansa.
73- Redacció i aprovació del Pla Especial del nucli antic de Celrà.
74- Recepció de fons documental, fotogràfic i videogràfic de l’empresa Panasonic.
75- Organització de "Taules participatives de dones" per redactar un pla d’igualtat municipal.
76- Col.laboració en les diferents activitats de l’escola l’Aulet com a "Escola Verda".
77- Augment quantitatiu i qualitatiu dels ajuts i beques per a famílies necessitades del poble.
78- Suport a l’associació de comerciants per la promoció del comerç local.
79- Suport a camps de treball estivals.
80- Confecció d’una nova ordenança de sanejament en relació a la depuració de les aigües residuals.
81- Recepció de les obres d’urbanització de la zona industrial i de la zona residencial del polígon.
82- Adhesió al conveni "Segell Verd".
83- Realització de la segona fase d’ampliació de la planta potabilitzadora de l’aigua d’abastament públic municipal.
84- Rehabilitació integral del teatre de l’Ateneu.
85- Coorganització de la jornada sobre el patrimoni natural a les Gavarres.
86- Condicionament de les àrees d’aportació de residus de la zona urbana del municipi.
87- Recolzament i impuls a les entitats esportives municipals i a l’organització de competicions catalanes a Celrà.
88- Implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica en el municipi.
89- Destinació del 0,7% dels recursos propis a la cooperació.
90- Remodelació del carrer Pou Vilà amb el soterrament del torrent i dels serveis, i la millora del paviment i de l’enllumenat públic.
91- Confecció d’una ordenança reguladora d’instal.lació d’aparells d’aire condicionat.
92- Ampliació de l’oferta de cursos i tallers gestionats tan per l’àrea de cultura com per les entitats.
93- Confecció de l’ordenança reguladora del mercat setmanal del municipi.
94- Intervencions arqueològiques al castell de Mabarrera.
95- Contractació de la instal.lació de gespa artificial al camp municipal de futbol.
96- Confecció i gestió del Pla Social de Panasonic.
97- Millores en el ferm de diferents camins rurals del municipi.
98- Adaptació de la tercera planta del Centre Cultural La Fàbrica com a aules de l’Escola de Música i noves instal.lacions de Ràdio Celrà.
99- Millora a l’entrada del poble des de Girona.
100- Recepció i conservació del fons documental arquitectònic de la fàbrica Pagans.