dilluns, 25 de setembre de 2006


Benvolguts,

El proper dissabte 7 d'octubre a les 5 de la tarda, us convidem a tots els amics i simpatitzants de l'Entesa per Celrà a una Castanyada popular a la plaça de l'estació. La castanyada, com ja és tradicional, ens permeterà retrobar-nos i possar en comú les novetats del nostre poble. No cal dir-ho que tothom hi es convidat.

Ja tenim adreça electrònica !!!

Per tal de facilitar les comunicacions entre els membres de l'entesa, hem creat una adreça de correu electrònic que ens ha d'ajudar a comunicar-nos entre els simpatitzants, amics i membres de l'Entesa. L'adreça provisional que tenim (mentre esperem a que es popularitzi per entitats i associacions les adreces .cat) és: entesapercelra@terra.es

Per qualsevol cosa, ... missatge a entesapercelra@terra.es, ... per estar a l'aguaït dels canvis a la pàgina web... envieu un missatge a entesapercelra@terra.es, ...per comentar qualsevol cosa... entesapercelra@terra.es


dissabte, 16 de setembre de 2006

Fotografies aèries de Celrà. Estiu 1977


Organismes de participació, coordinació i treball

Mantindrem i augmentarem la participació en organismes supramunicipals
 • Consorci Alba-Ter (Ripollès, Osona, La Selva, Gironès, Baix Empordà)
 • Consorci de les Gavarres (Gironès i Baix Empordà)
 • Consorci de Comunicació Local
 • Consell d’iniciatives Locals pel Medi Ambient, CILMA
 • Consorci Localret
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Fòrum Barcelona 2004
 • Consell Comarcal del Gironès
 • L’ADF, Associació de Defensa Forestal de Juià, Sant Martívell i Celrà
Treballarem per a coordinar més serveis i realitzar accions conjuntes amb els pobles de la municipalia: Bordils, Juià, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Sant Martívell, Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Medinyà.

Àrea de Serveis Socials, Sanitat, Solidaritat i Cooperació


El poble és com un organisme viu i divers, que ha de prosperar i créixer de forma cohesionada i sense excloure a ningú. Des de l’entesa per Celrà, volem fomentar iniciatives destinades a generalitzar el benestar dels ciutadans i ciutadanes i contribuir a erradicar les causes dels desequilibris socials. Per tant impulsarem actuacions destinades a garantir la cohesió social, afavorir la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament dels drets i l’activitat social de totes les persones que hi viuen.

SERVEIS SOCIALS

Atenció a les persones.

Els serveis socials d’atenció primària, mitjançant la intervenció de personal preparat, continuaran oferint els serveis i les prestacions necessàries per a una existència digna.
 • Promocionarem habitatges per als joves.
 • Continuarem el programa del servei d’assistència domiciliària.
 • Recolzarem a les persones que mostren una especial dificultat d’adaptació, ja sigui en l’àmbit laboral, social o educatiu.
 • Acollirem i recolzarem a les persones que pateixen maltractaments i treballarem per a la tolerància zero a la violència.
 • Seguirem oferint informació i atenció a les dones per tal reverteixi en una millora del benestar i de la qualitat de vida.
 • Consolidarem el centre obert: projecte dibuix, dedicat a l’ alfabetització funcional.
Foment del voluntariat.

Continuarem oferint el suport necessari a les actuacions voluntàries que en el marc del benestar social es realitzen en el municipi.
 • Donarem ajut i suport a noves accions del voluntariat social del municipi.
Suport a l’àmbit familiar.
 • Continuarem concedint beques i ajuts per a nens i nenes en edat escolar de famílies amb menys recursos econòmics.
 • Es seguirà donant suport al cuidador o cuidadora de malalts de llarga durada.
 • Participarem i promourem els projectes que tinguin per objectiu la conciliació de la vida laboral i personal.
Projectes d’innovació social
 • Facilitarem el coneixement i l’ús de les noves tecnologies a col·lectius minoritaris.
 • Donarem servei de promoció econòmica en el marc social per fomentar la inserció laboral de persones amb difícil accés al mercat laboral.

PROMOCIÓ DE LA SALUT.
L’objectiu essencial és el de promoure, protegir i millorar la salut de la ciutadania dins les competències de l’administració municipal.
 • Desenvoluparem aquells projectes en benefici de la salut, en coordinació amb els serveis sanitaris.
 • Fomentarem la prevenció primària a través d’una priorització de les activitats de promoció de la salut, educació sanitària i accions comunitàries a la població.
 • Impulsarem la participació de la comunitat a través de la creació del Consell Local de Salut.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.

Més enllà de cultures, signes, rendes i comerç hi ha persones que viuen, somien i esperen un altre món, on realitzar-se dignament sigui possible. Per un món més just i solidari ens comprometem a cooperar, no ja només en projectes econòmics, sinó a subscriure políticament la solidaritat.
 • Seguir participant en el Fons Català de Cooperació .
 • 0.7% dels recursos generats a la solidaritat i cooperació.
 • Recolzarem les campanyes de cooperació.
 • Signarem convenis amb entitats no lucratives que impulsin la solidaritat i cooperació.

Àrea d'Urbanisme


L’urbanisme dissenya, planifica i gestiona l’organització de l’espai territorial. El planejament urbanístic ha de respondre a les necessitats de la població i garantir la convivència d’usos del territori. Des de l’Entesa per Celrà considerem que s’ha de realitzar amb criteris de coherència, integració funcional i respecte a la diversitat.


REMODELACIONS URBANISTIQUES

Nucli antic.
 • Continuarem la remodelació dels carrers del casc antic cap al carrer del Pou Vilà, el carrer dels Àngels, l’inici del carrer Balmes, la meitat que falta de l’avinguda de Catalunya…,
 • Abordarem el nou accés a la urbanització del Prat de la Vila i
 • Seguirem avançant en actuacions més detallistes: definició del mobiliari urbà, encoratjant la rehabilitació de les cases i facilitant la remodelació estètica de les façanes.

Carretera de Juià.
 • Acabarem el tram de les escoles fins al CAP i
 • Continuarem per l’altra punta des de l’actual carretera de Palamós fins a l’antic pas a nivell. Hi ha uns compromisos per part de la Direcció General de Carreteres d’iniciar les obres aquests mateix any 2003.
Carretera de Palamós.
 • En aquests propers anys definirem la traça del desviament definitiu de la carretera fora de la zona urbana. Des de l’Ajuntament mantindrem la proposta que en el seu dia vàrem fer a la Direcció General de Carreteres que transcorregués paral·lel entre els termes de Celrà i Bordils i connectés a l’autopista i a la N-II passat el poble de Medinyà. Aquesta és la proposta que menys impacte representa pel nostre municipi.
 • Avançarem amb la remodelació urbana, refarem els trams de voreres més deteriorades, facilitarem l’accés a peu i col·locarem nous elements de mobiliari urbà.
Junta de compensació del polígon industrial i residencial.

Una de les darreres coses que va fer CiU en el govern municipal fa tretze anys va ser aprovar el pla parcial de desenvolupament de la zona industrial del subsector II de Palagret-pins d’en Ros i tramitar-lo per la seva posterior aprovació per la comissió provincial d’urbanisme. Aquest va ser un dels principals motius pels quals fa dotze anys un nou grup amb ambicions progressistes i criteris clars es va presentar a les eleccions municipals, amb l’objectiu d’evitar el seu desenvolupament, tal i com podeu comprovar en els diferents programes dels compromisos electorals.
 • Nosaltres continuarem vetllant pels compromisos i la ferma oposició a desenvolupar el subsector II (industrial) tal i com està planificat.
El nou creixement residencial de Celrà es va realitzar modificant el projecte inicial gràcies a la intervenció de l’Ajuntament (que ja no era CIU) i que va aconseguir un complicat pacte entre la junta de Compensació (propietaris) i la Direcció General d’Urbanisme (aprovació definitiva) que va comportar una dràstica rebaixa del nombre màxim d’habitatges permesos (previst inicialment en 46 blocs) i un increment de la zona verda (un 40% de la superfície del pla parcial).
 • Seguirem vetllant pel correcte acabament de les obres d’urbanització dels subsector industrial I (entre la carretera Palamós i la sèquia Vinyals) i la zona residencial, dins un termini i uns costos raonables.
TAMBÉ
 • Continuarem l’execució urbanística del carrer del Països Catalans (davant l’IES), arribant al carrer Costa Brava. Adequant l’accés dels autobusos a l’institut.
 • Remodelarem el carrer de Sant Feliu perllongant-lo fins a la casa Hiniasa.
 • Continuarem arranjant camins i portant els serveis als nuclis rural.
 • Executarem les directrius del Pla General d’Ordenació Urbana.
 • Instarem al Ministeri de Foment la construcció del pont d’en Palahí en el marc de les millores de la línia del ferrocarril de Celrà.

HABITATGE.

Ha arribat el moment de desenvolupar i constituir el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge d’acord amb les especificitats de la nova llei d’urbanisme.
 • Desenvoluparem un programa municipal d’habitatge que permeti, intervenir en el mercat i facilitar l’accés a l’habitatge dels segments de població que ho tenen, a priori, més difícil: els joves. En aquest sentit ja s’ha signat un conveni amb la Fundació Família i Benestar Social per a construir 26 pisos per a joves menors de 35 anys que faci quatre anys com a mínim que estiguin empadronats a Celrà.
 • També donarem recolzament a la remodelació d’habitatges per adaptar-los a la normativa d’accessibilitat i d’habitabilitat.

EQUIPAMENTS PÚBLICS.

La Fàbrica.
Acabada ja la remodelació de la nau central de la fàbrica, podrem gaudir del nou centre cultural.
 • Per l’any 2004 acabarem la plaça de la fàbrica amb la financiació per part de La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
La Torre d’Esvern
És un dels edificis més emblemàtics del municipi.
 • Durant aquest nou període, realitzarem els treballs de consolidació i restauració.
Can Ponac
Edifici de propietat municipal situat entre la Fàbrica i l’Ateneu.
 • Portarem a terme un projecte de rehabilitació estructural i de reordenació del seu entorn.

foto entesa 2003

dijous, 14 de setembre de 2006

Candidatura


CANDIDATS I CANDIDATES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2003

Francesc Camps i Sagué
Pere Sala i Vilar
Pere Bussé i Carreras
Yolanda Vilà i Fernandez
Josep Reixach i Bosch
Pilar de Bolós i Canal
Albert Planas i Rosell
Montse Rivas i Nuñez
Marta Pibernat i Palomeras
Antoni Arcas i Martínez
Montse Palau i Padró

Carina Font i Reig
Vicenç Rigau i Borrell
Jordi Barraca i Gonzalez
Paco Ramos i Ales
Jaume Guiu i Sans
Enric Pagans i Quintana
Jaume Mesull i Almuni
Josep Maria Amores i Quirós
Enric Cabarroques i Illa
Jaume Bossacoma i Vilar

Informació, comunicació, i participació ciutadana


INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
 • Mantindrem i augmentarem els canals d’informació i comunicació amb els ciutadans i ciutadanes mitjançant:
Butlletí Municipal d’Informació.
Agenda mensual d’activitats
Web del municipi de Celrà
Col·laboració amb l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per facilitar als ciutadans la comunicació amb les diferents administracions.
 • Consolidarem la ràdio com el mitjà de comunicació més àgil entre els pobles de la municipalia.
 • Continuarem amb la publicació de la revista cultural La Llera del Ter.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • Impulsarem el Consell Municipal de Medi Ambient a partir dels diferents grups de treball que aglutinen el Pla d’acció Local per a la Sostenibilitat.
 • Crearem el Consell Municipal de Joventut per a debatre i concretar les polítiques que els afecten.
 • Seguirem mantenint que el Consell Municipal de Cultura sigui el marc de relacions entre les entitats i col·lectius del poble amb inquietuds culturals.
 • Mantindrem el Consell Escolar Municipal com el marc de discussió, debat i coordinació entre els diferents centres d’ensenyament del municipi.
 • Seguirem impulsant el Patronat Municipal d’Esports com a òrgan per a la gestió dels equipaments esportius i coordinació de les entitats esportives del municipi.

Àrea d'esports

L’activitat física i la pràctica esportiva s’han de situar en el marc de les polítiques del benestar. L’esport no és només competició, sinó que també és educació, salut, oci, integració i benestar.

Per promoure i fomentar l’activitat física i l’esport, Celrà disposa de diversos clubs, associacions i grups que, de forma regular, practiquen l’esport. L’entrada en funcionament del pavelló esportiu municipal ha permès augmentar significativament i de forma important, l’activitat esportiva i els esdeveniments esportius singulars.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Actualment, ja disposem dels principals equipaments esportius que necessitem per la pràctica de l’esport col·lectiu (pavelló poliesportiu, camp de futbol, piscina municipal, pistes de petanca ...), cal complementar-los amb altres equipaments de menor inversió que, en el marc de la zona esportiva permetin la diversificació dels seus usuaris.
 • Construcció d’unes pistes de tennis.
 • Construcció d’un camp de futbol-7
 • Circuit de "footing" en el marc de la zona esportiva.
 • Adequació d’un espai-magatzem per a utilitzar les diferents entitats esportives.

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Es l’organisme que coordina les entitats, gestiona i manté els diferents equipaments esportius i impulsa la pràctica esportiva al municipi, juntament amb les entitats.
 • Fomentarem l’ús de la bicicleta.
 • Impuls a la creació de programes d’exercici físic per a la gent gran.

ESCOLA ESPORTIVA

Potenciar l’esport base a través de la creació d’escoles dels esports amb més ressò en el municipi i l’organització de jornades divulgatives d’altres activitats.
 • Programarem cursos de formació per a monitors i entrenadors.
 • Realitzarem xerrades informatives sobre la relació entre l’esport i la salut.

Àrea de Serveis Públics Municipals


Celrà és un poble exigent amb els serveis que disposem, per això seguirem amb la seva millora continuada. A més, ens proposem pels propers quatre anys, noves fites.

VIA PÚBLICA
 • Potenciarem les àrees peatonals al casc antic, millorant l’accessibilitat de les persones i restringint el trànsit en determinats horaris.
 • Evitarem la invasió de cotxes a les voreres en els trams més densament habitats de la carretera de Palamós.
 • Ampliarem el nombre de papereres i bancs en els espais públics del municipi.
 • Continuarem amb la millora de la neteja viària i l’ajardinament dels carrers, places i parcs.
 • Retolarem els carrers de la zona industrial del municipi.
 • Revisarem i millorarem la retolació direccional de la població.
 • Continuarem amb l’arranjament dels camins que porten a nuclis habitats, com ara el barri de Can Quintana.
 • Facilitarem la circulació urbana millorant la visibilitat i senyarització dels encreuaments conflictius. Construirem una rotonda per reordenar el trànsit al carrer Areny, cruïlla carrer Pirineus.
 • Continuarem la creació d’aparcaments públics.
 • Construirem un pipi-can per a gossos.
 • Crearem una retolació específica i amb referència històrica, si s’escau.
CICLE DE L’AIGUA

A més de les infrastructures ja construïdes, cal seguir millorant les captacions d’aigua pública que disposem i vetllarem per l’estat de les aigües subterrànies de l’aqüífer de la cubeta de Celrà.
 • Establirem un sistema coordinat de gestió de les infrastructures de sanejament, tan privades com públiques sota la coordinació de la Universitat de Girona.
 • Encarregarem un estudi sobre la qualitat d’aigua del freàtic de Celrà.
CICLE DELS RESIDUS

Després d’augmentar les àrees d’aportació de recollida selectiva, cal abordar la millora general del sistema de residus sòlids urbans. Col·locarem contenidors de més cabuda i més estesos per la zona urbana. Estudiarem la possibilitat de recollir selectivament la matèria orgànica.
 • Comprovarem l’ús del nou servei de deixalleria.
 • Valorarem la possibilitat de col·locar contenidors exclusius de restes vegetals i de podes.

EQUIPAMENTS PÚBLICS
 • Millorarem l’aïllament tèrmic de la nau tancada de la Fàbrica.
 • Remodelarem la planta baixa de les escoles velles.
 • Abordarem la supressió de les barreres arquitectòniques en el teatre de l’Ateneu i a l’Escola de l’Aulet.
TRANSPORT PÚBLIC
 • Millorarem l’estació de ferrocarril a Celrà.
 • Impulsarem la coordinació de la xarxa de transport públic al voltant de l’àrea de Girona, conjuntament amb els altres Ajuntaments.
 • Potenciarem, farem respectar i millorarem la xarxa de carrils-bici del municipi.
 • Impulsarem la construcció d’una barca de llivant que formi part d’un dels circuits de l’entorn i així poder també comunicar-nos amb Medinyà i la ruta de Sant Mer.

Àrea de Joventut


La joventut és un segment generacions que pateix una incidència especial en determinades problemàtiques socials entre les quals cal destacar habitatge, ensenyament, promoció econòmica, sanitat, lleure, transport… que cal tractar de forma conjunta. A més d’abordar en les diferents àrees de govern municipal, les temàtiques especifiques dels joves, afavorirem la creació del Consell Municipal de Joves per facilitar la seva participació en la concreció de les polítiques que els afecten.
 • Continuarem el desenvolupament del pla local de joventut.
 • Fomentarem l’associacionisme juvenil i la participació dels joves en les diferents associacions i entitats del poble.
 • Solventarem les necessitats i fomentarem dinàmiques d’educació en el lleure, esport, oci i cultura entre els joves.
 • Potenciarem el punt d’informació juvenil en el marc del centre cultural La Fàbrica, ampliant l’horari d’obertura i la seva temàtica.
 • Facilitarem l’accés a l’habitatge dels joves del nostre municipi.
 • Realitzarem campanyes de prevenció de conductes de risc i promourem els d’hàbits saludables entre els joves.
 • Desenvoluparem estratègies especifiques pels joves d’inserció en el món laboral.

Àrea d'educació

La societat cada dia se’ns presenta més complexa i l’educació apareix com un element clau. Invertir en ensenyament és invertir en el futur. Les actuals i noves generacions necessiten formació que els permeti encarar amb èxit els reptes del futur, des d’una perspectiva comunitària i de cohesió, no d’individualisme competitiu. L’educació és el procés que permet adaptar-se als canvis socials amb més garanties, més cohesió i menys tensions.

A Celrà, és pot realitzar tot l’ensenyament no universitari en el municipi. Aquest privilegi que pocs pobles del tamany del nostre tenen ens ha de permetre encarar el futur amb optimisme.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “TRAPELLES”
 • Mantenir l’escola bressol municipal amb l’actual nivell de prestacions i serveis que ja ara desenvolupa.
 • Volem donar especial atenció a impulsar nous reptes com l’escola de pares-mares on es plantegin aspectes com l’alimentació, la salut i l’intercanvi d’experiències.
 • Desenvoluparem noves experiències pedagògiques que situïn l’escola bressol Trapelles com a punt de referència.
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA “L’AULET”

Després de les obres que s’han desenvolupat durant els últims anys en que s’ha construït vàries aules noves i remodelat els diferents passadissos,

 • Seguirem insistint al Departament d’Ensenyament perquè assumeixi les responsabilitats que té en la supressió de barreres arquitectòniques i en l’ampliació dels espais específics necessaris.
 • Seguirem donant suport i col·laboració a experiències específiques, projectes europeus, equipaments...
 • Recolzarem les actuacions de l’escola de l’Aulet en el marc del projecte d’escola verda.
INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Durant el curs acadèmic 2002-03, l’institut ja disposa de la seva seu definitiva.
 • Continuarem amb la urbanització de l’entorn.
 • Desenvolupament d’iniciatives singulars i especifiques del nostre institut que el distingeixin d’altres centres.
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA.

Després dels tres anys de funcionament i dels més de 200 alumnes d’arreu de les comarques de Girona, cal realitzar un pas més enllà, cercant la sinèrgia amb els altres centres educatius del municipi, consolidant el projecte en el marc dels nous espais dins el centre cultural de la Fàbrica.


AULA DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS

L’escola de música del Gironès, imparteix fora de l’horari escolar a les aules de l’escola l’Aulet, classes dels diferents nivells dels estudis oficials de música, així com l’aprenentatge d’aquells instruments als quals esta interessat l’alumnat: piano, guitarra, violí, violoncel, contrabaix, flauta travessera, flauta dolça, entre altres.
Amb l’obertura del Centre Cultural La Fàbrica, l’escola de música s’ubicarà a les noves instal·lacions que seran molt més adequades per impartir aquests estudis, que tenen una forta implantació en el municipi des de fa més de dotze anys i amb un seguiment de més de trenta alumnes per curs.
 • Ubicarem en el centre cultural La Fàbrica les instal·lacions de l’Aula de l’Escola de Música del Gironès.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El consell escolar municipal és l’organisme de discussió, debat i coordinació de les actuacions conjuntes dels diferents centres d’ensenyament del municipi. També és el marc a on desenvolupar accions conjuntes i buscar les sinèrgies entre els diferents centres d’ensenyament i la resta del municipi.
 • Seguirem amb la tasca de coordinació entre els diferents centres.
 • Assumirem els principis de Pobles i Ciutats Educadores com a base de desenvolupament i execució de les actuacions locals en educació.
 • Desenvolupar convenis de col·laboració amb la universitat de Girona i altres institucions anàlogues per tal facilitar la realització de pràctiques en els alumnes al nostre municipi.
FORMACIÓ PER ADULTS.

La convivència en un món en canvi requereix ciutadans i ciutadanes en processos de formació permanent per tal d’evitar desigualtats i exclusions. La formació en l’ús de les noves tecnologies, l’ensenyament d’idiomes són exemples de cursos que satisfent les inquietuds dels ciutadans de Celrà.
 • Impulsarem nous cursos de formació.

Àrea de Cultura

Un cop satisfetes les necessitats bàsiques de ciutadans i de ciutadanes, habitatge digne, ensenyament de qualitat, bona sanitat, cohesió social... la cultura segueix essent una prioritat. A més d’enriquir en la formació, el desenvolupament de les aptituds artístiques i creatives en les persones, incideix en el reforç de la identitat col·lectiva, incrementa la solidaritat i el diàleg.

L'activitat cultural és allò que dóna personalitat a una població i que incideix més en les persones. La cultura, doncs, és un bé individual i col·lectiu i, malgrat la seva dimensió universal, només pot desplegar totes les seves potencialitats en un entorn de proximitat. La important generació d’iniciatives culturals que es produeixen a Celrà, expressa la vitalitat dels seus habitants, que vivim la cultura com a protagonista.

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Serà el nou marc de relacions entre les diferents entitats i col·lectius del poble amb inquietuds culturals. Tindrà com a repte iniciar les activitats dels nous espais del Centre Cultural la fàbrica.

Seguirem donant suport a les entitats i associacions del municipi amb criteris d’autonomia i maduresa.

EQUIPAMENTS CULTURALS

Teatre Ateneu

Després de les millores escèniques del teatre, hi realitzarem unes millores funcionals (entre les quals hi ha l’accessibilitat).
 • Potenciarem la seva utilització coordinant les actuacions del nostre teatre de l’Ateneu amb la xarxa de teatres del Gironès realitzant conjuntament la programació.
 • Fomentarem la producció i creació d’obres de teatre amb grups locals.
Can Cors
Atès l’èxit de la sala d’exposicions Can Cors, remodelarem i augmentarem l’espai expositiu i la de l’aula taller.

Escoles velles.
Rehabilitarem l’edifici per adaptar-lo a les noves necessitats. Crearem nous espais pel projecte “Armari”.

Estació de tren.
Adaptarem l’edifici de l’estació de tren com a magatzem destinat a les entitats dels municipi.

Centre Cultural la Fàbrica.
La finalització de les obres de remodelació de la nau central de la fàbrica, juntament amb la definició de la plaça de la fàbrica situada entre la nau central i les piscines municipals permetrà disposar de més de 1500 m2 destinat a atendre les necessitats culturals, educatives i d’oci del municipi.

Volem que el centre cultural La Fàbrica” sigui la nova àgora on puguem conversar, aprendre, escoltar, gaudir... on tothom pugui disfrutar d’un espai de relació.

Escola d’arts.
 • Amb l’assessorament del col·lectiu d’artistes Memé-Detràs i dins els espais oportunament habilitats del centre cultural de la fàbrica i a Can Cors,
 • Iniciarem la formació de diverses disciplines artístiques com tallers de pintura, dibuix, ceràmica dins la programació anual de cursos i tallers.
Ràdio Celrà.
Aprofitant les noves instal·lacions de la ràdio en el tercer pis de la nau central de la fàbrica Pagans, ens proposem combinar el voluntarisme existent amb la professionalitat que imposen les noves tecnologies. Creiem que la ràdio s’ha de consolidar com el mitjà de comunicació més àgil entre els pobles de la llera del Ter.

Casal d’entitats.
En el marc del Centre Cultural La Fàbrica, les més de trenta-cinc entitats del municipi, tindran a la seva disposició l’espai, mobiliari i instal·lacions informàtiques polivalents necessàries per a portar a terme les seves activitats.

Centre cívic.
 • S’ampliarà l’espai del centre cívic, a tota la planta baixa de l’edifici de la nau central de la fàbrica. Es disposarà de diferents espais més amplis i adaptats a les necessitats de les diferents entitats i col·lectius del nostre poble.
 • Serà el punt de trobada, d’informació, d’intercanvi... de tot el centre cultural.

La Biblioteca.
 • Mantindrem el bon nivell de prestacions que la nostra biblioteca disposa, augmentant més encara i renovant el fons bibliogràfic, ampliant també els apartats audiovisuals (vídeo i DVD’s) i musicals (CD’s).
 • Estendrem l’activitat de la biblioteca per acollir la presentació de llibres, conferències d’escriptors...
 • Donarem acollida al grup de lectura.
 • Seguirem amb l’activitat “l’hora del conte” com a mitjà per engrescar a la mainada a llegir.

Aula de difusió i ús de les noves tecnologies.
 • Ampliarem l’espai de connexió a internet que actualment existeix a la biblioteca municipal dins del centre cultural amb activitats formatives, serveis a les entitats (suport tecnològic, correu electrònic i serveis web a cada entitat)
 • Potenciarem l’accés a les noves tecnologies a tots els ciutadans del municipi.


Àrea d'hisenda i promoció econòmica

La transparència, eficàcia i rigorositat en la gestió dels afers econòmics de l’Ajuntament sempre ha estat una màxima per a nosaltres. La bona gestió del pressupost, la tramesa dels comptes per a la seva validació i publicació per la Sindicatura de Comptes, és la garantia pel correcte ús dels recursos públics.

La rigorositat econòmica de l’Ajuntament ens permet poder abordar el ritme d’inversions que ens proposem, sense augmentar el nivell impositiu.

HISENDA
 • Seguirem mantenint el nivell d’endeutament baix (actualment està al 4%) per no hipotecar les necessitats futures.
 • Mantindrem el nivell impositiu de l’IBI i adaptar l’IAE a la nova llei d’hisendes locals, la qual eximeix d’aquest impost a les botigues i altres activitats econòmiques que facturin menys d’un milió d’euros a l’any.
 • Treballarem per mantenir l’alt nivell d’inversions d’altres administracions en el nostre municipi (de la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal) que tan bon resultat ens han portat en els darrers exercicis.
 • En aquest sentit, ja està compromèsa l’aportació de la Diputació de Girona a la carretera de Juià i el centre cultural “La Fàbrica”; la Direcció General de Carreteres per arranjar la carretera de Juià fins al pas a nivell i la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, per a la construcció de la plaça de la fàbrica.
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Una manera –no la única- de promoure i estimular la creació de riquesa és dinamitzar l’activitat econòmica en el municipi. La potenciació del desenvolupament econòmic i social s’ha de portar a terme amb iniciatives que superin les desigualtats i desequilibris existents, facilitin la integració de tothom al mercat de treball, ajudin a crear condicions que permetin la innovació i la competitivitat. Aquest és un símptoma de vitalitat, que permet entre altres, generar ocupació i de retruc, millorar el benestar de tots plegats.

Viver d’empreses.

Volem impulsar un viver d’empreses per facilitar la creació i la seva implantació al municipi d’aquells sectors econòmics que proposin activitats innovadores, principalment relacionats amb el sector serveis, tan personals, com col·lectius. El viver ha de permetre a tots aquells emprenedors a fer realitat el seu projecte d’empresa, comptar amb serveis d’assessorament i formació que garanteixin la viabilitat dels diferents projectes i facilitats d’implantació durant els primers anys.

Borsa de treball.

Seguirem mantenint l’alt nivell de prestacions que ofereix la borsa de treball per tal de relacionar a persones aturades o que volen progressar en el món laboral amb els llocs de treball que hi ha en el municipi i a la resta de comarca.

Servei d’autoempresa.

Continuarem impulsant conjuntament amb el Departament de Treball de la Generalitat, aquest servei, que té per finalitat promoure, assessorar i ajudar a finançar els projectes que facilitin la transformació de desocupats en treballadors autònoms.

Cursos de formació.

Anirem potenciant els cursos de formació i especialització per millorar les aptituds professionals i afavorir l’ocupació de llocs de treball per part dels sectors menys afortunats: joves menors de 25 anys, dones i persones majors de 45 anys.

Programes públics d’ocupació.

Mantindrem el nivell de col·laboració amb el Departament de Treball per a impulsar un programa públic d’ocupació anual que permeti inserir en el món laboral a persones desocupades de llarga durada per a la realització d’obres i serveis d’interès municipal.

Serveis a la petita i mitjana empresa.
 • Mantindrem i augmentarem el nivell de col·laboració amb les petites i mitjanes empreses del municipi.
 • En els propers anys volem promoure la coordinació per a la realització de plans de formació conjunta de treballadors, per tal de que les petites i mitjanes indústries puguin beneficiar-se dels fons dedicats a la formació continua de personal.
 • Portarem a terme un pla de dinamització del comerç local i la seva promoció en el marc de la municipalia.
 • Impulsarem el projecte Arboretum, juntament amb l’Associació de Viveristes de Girona i la Universitat de Girona, per promoure aquesta activitat en el municipi.
 • Recolzarem a les empreses del municipi en l’obtenció de les certificacions de qualitat (ISO 9000) i de medi ambient (ISO 14000).

Àrea de medi ambientEl municipi de Celrà és pioner en la implementació del seu pla d’acció local per a la sostenibilitat, basat en la participació de ciutadans i ciutadanes que tenen inquietuds mediambientals. Gràcies a l’esforç de més de cent celranencs i celranenques disposem de diverses línies estratègiques que en els diferents àmbits ens aconsellen actuar per millorar ambientalment el municipi.
 • Volem que els diferents grups de treball que aglutina el PALS, siguin el Consell Municipal de Medi Ambient que treballi altres línies estratègiques i impulsi les accions definides en el Pla d’Acció.
 • Vetllarem perquè la variant de la carretera de Palamós en el seu pas per Celrà tingui un traçat que minimitzi el seu impacte a l’entorn natural i als ciutadans.
 • Treballarem conjuntament amb altres municipis per recuperar la traça de l’antic ferrocarril de Girona a Palamós com a carril-bici.
 • Participarem en el Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques de Girona.
CONSERVACIÓ DE L’ENTORN NATURAL

Les Gavarres i la zona d’influència del riu Ter, són els dos grans espais naturals que ens han de permetre gaudir del nostre entorn.
 • Aprofundirem la col·laboració amb el Consorci de les Gavarres, desenvolupant actuacions conjuntes.
 • Continuarem la implicació amb el Consorci Alba-Ter i la coordinació d’accions conjuntes entre els diferents municipis riberencs del Ter.
 • Editarem itineraris d’interès pels indrets del municipi.
 • Recolzarem l’actuació de l’ADF (Associació de Defensa Forestal) de Sant Martívell, Juià i Celrà.
 • Proporcionarem els mitjans per a la senyalització i difusió dels arbres monumentals del municipi.

L'agenda de Celrà 2003-2007 Presentació


Als inicis del segle XXI, Celrà i en general tot Catalunya, viu una època de grans reptes i grans oportunitats col·lectives que cal saber aprofitar.

L’Entesa per Celrà, és un ventall molt ampli de persones unides i engrescades, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els celranencs i celranenques.

El treball constant, la rigorositat i la transparència són els eixos que ens acompanyen en l’actuació municipal. I, tot això, ho estem fent des del consens, l’intercanvi d’opinions i aportacions, la diversitat de criteris, les complicitats i des de la col·laboració permanent amb les administracions del país.

En aquest programa us proposem il·lusió, imaginació i treball en l’acció municipal, per tal de continuar progressant i consolidant el projecte de poble que tots volem i que ha tingut el vostre recolzament en els darrers anys. L’agenda de Celrà 2003-2007 és la resposta als reptes que tenim plantejats col·lectivament. Des de l’Entesa per Celrà, volem consolidar projectes i marcar noves fites a assolir.

Per continuar superant nous reptes, us proposem un equip de persones que combinen idees, experiència, capacitat de treball i honestedat per compartir aquest projecte de futur.

Això, serà possible, si compartiu majoritàriament les propostes i l’equip proposat us sembla capaç de tirar-les endavant. Us animem a participar-hi. La col·laboració de tothom és imprescindible per tal de donar a Celrà quatre anys més de progrés.


GRUP MUNICIPAL ENTESA PER CELRÀ

dilluns, 11 de setembre de 2006

Fotografies aèries de Celrà. Primavera 2005Fotografies aèries de Celrà. Primavera 2005